ვირტუალური პირადი სერვერი

 
Mini
Gold
Professional
 • გადასახადი თვეში
 • აქტივაციის დრო
 • Intel Core i7-3930
 • Ram
 • Data transfer
 • Linux OS
 • Free external IPv4 address
 • Virtualization
 • Disk storage
 •  
 • 50 GEL

 • 12 Hours
 • 1 x 3.2GHz
 • 4 GB
 • Unlimited!*
 • Debian,Centos and more
 • 1
 • KVM
 • 200 GB
 • 80 GEL

 • 12 Hours
 • 2 x 3.2GHz
 • 8 GB
 • Unlimited!*
 • Debian,Centos and more
 • 1
 • KVM
 • 400 GB
 • 120 GEL

 • 12 Hours
 • 6 x 3.2GHz
 • 16 GB
 • Unlimited!*
 • Debian,Centos and more
 • 1
 • KVM
 • 800 GB
 • 200 GEL

 • 12 Hours
 • 8 x 3.2GHz
 • 32 GB
 • Unlimited!*
 • Debian,Centos and more
 • 1
 • KVM
 • 2 TB
 
STATUS© 2011-2014 ProServ.Ge. All rights reserved.